Spilopperne er integreret

Spilopperne er både vuggestue

og børnehave

Der ses fordele ved, at børn lærer af børn - de mindste ser op til de ældre børn, og de ældre børn drager omsog og udviser empati for de mindste.

 

 

Børn i alle aldre finder hinanden i og gennem leg.

Copyright Statement