Faste rammer og rutiner

Faste rammer og rutiner

er alt afgørende

i vores hverdag

For at skabe ro og tryghed for børnene i hverdagen, er det alt afgørende at dagene, ugerne og månederne ligner hinanden ud fra vores pædagogiske lærer- og handleplaner.


Copyright Statement